بومی سازی نهادهای حقوقی
108 بازدید
محل نشر: مجله فقه و حقوق شماره 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی