تأثیر میانه نظری بر نظام مالکیت فکری
112 بازدید
محل نشر: مجله فقه و حقوق/ شماره 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی