تبیین نظریه و «منطقة الفراغ»
105 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1381 - شماره 8 » (14 صفحه - از 107 تا 120)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظریّه «منطقة‏الفراغ» را شهید سیّد محمدباقر صدر مطرح کرده است. وى در این نظریّه مى‏کوشد، حوزه‏اى معیّن از روابط متغیّر و متحوّل را تعریف کند که ولىّ‏امر مى‏تواند با توجّه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند. نوشته حاضر مى‏کوشد ابتدا با بیان ماهیّت، ممیّزات و ویژگى‏هاى این نظریّه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد. در ادامه نوشتار به اثبات نظریّه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مى‏شود که با فرض پذیرش منطقه متحوّل، هنگامى مى‏توان به این نظریّه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولىّ‏امر» باشد یا دست‏کم شارع از میان روش‏هاى گوناگون، آن را برگزیده باشد.