مبانی اخلاق کارگزاران
99 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) زمستان 1384
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی