مسئولیت مدنی در قرآن
153 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه و حقوق (شماره 15) زمستان 1386
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی