تعامل بین تمدنی با تأکید بر حقوق
69 بازدید
محل نشر: همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی