مبانی ارزشی و بینشی علم و فناوری (مطالعات پشتیبان سند تحول علم و فناوری)
172 بازدید
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر تلاش می کند با استفاده از مبانی بینشی و ارزشی برگرفته از دین اسلام وضعیت مطلوب و شیوه دستیابی به آن را در یک فرآیند زمانی معین به تصویر کشد. برای رسیدن به این منظور ابتدا لازم است موضوع به درستی شناسایی شود سپس صورت احکام یکه ممکن است بر آن مترتب گردد، بررسی شده و در نهایت منطق بحث و روش استنباط طراحی گردد تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. آنچه در مسیر رسیدن به این هدف نقش مهمی دارد این است که فهم و طراحی نظام علمی بایستی با در نظر گرفتن فضای علمی حاکم بر جهان معاصر صورت پذیرد و نمی‌توان به صورت فرضی و ذهنی اقدام به چنین امر خطیری کرد. از این رو در پژوهش حاضر به وضعیت جهانی علم و ابعاد مختلف آن توجه گردیده و وضعیت علم در دنیای معاصر مورد گفتگو واقع شده است