فلسفه نظام حقوق زن
114 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این پژوهش تلاش می‌کند با شناسایی ساختار فکری و معرفتی نظام حقوق زن در اسلام، مرزهای بینشی و ارزشی این نظام را از سایر مکاتب و نظام‌های حقوقی جدا سازد و با بررسی اصول و قواعد، ساختار مناسبی از کلیت خرده‌نظام حقوقی زن ارائه دهد و در ادامه، رابطة این نظام را با دیگر نظام‌های رفتاری بسنجد. این پژوهش در اینجا خاتمه نمی‌یابد، بلکه در آثار بعدی وارد مباحث محتوایی نظام حقوق زن در اسلام شده، حقوق فردی و اجتماعی و حقوق زن و خانواده را مورد بررسی قرار خواهد داد.