حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن
116 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محقق با احاطه بر مباحث فلسفیِ حقوق و با استفاده از زبان حقوقی تلاش می‌کند ساختار و مصادیق حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن در اسلام را ترسیم کند. وی با همین رویکرد حقوقی چون حق حیات طیب، حق و مسئولیت نسبت به دین و دین‌داری، حقوق و آزادی و مسئولیت‌های سیاسی زنان، حقوق فرهنگی، حق برخورداری زن از دانش و فناوری و نتایج آن، حقوق زن در حوزه هنر، حقوق ورزشی و تفریحی و حق پوشش و مسئولیت‌های نسبت به آن و حقوق و مسئولیت‌های مالی و اقتصادی زن مورد بررسی قرار می‌دهد.