حقوق زن و خانواده
114 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اینکه چگونه می‌توان به نظامی از حقوق خانواده دست یافت که در آن، ضمن رعایت قداست و کارکردهای خانواده، زن نیز نقش اساسی و حقوق بنیادین خود را حفظ کرده بتواند با حفظ کرامت در مسیر تعالی خویش قدم بردارد مورد دغدغه بسیاری بوده است. گاه حفظ و هماهنگی این دو امر ناممکن تلقی شده است و در نتیجه در یک رویکرد برای حفظ حقوق و آزادی زن انحلال خانواده پیشنهاد شده است و در برابر، گاه چنان پیوند زناشویی مقدس شمرده شده است که زن هویت و شخصیت خویش را در خانواده از دست داده و حتی از تعدیات شوهر به وی نیز چشم‌پوشی شده است. در این میان نظام حقوقی اسلام تلاش می‌کند با حفظ کرامت و شخصیت زن، خانواده را نیز ارج نهاده و به دقت، حقوق و مسئولیت‌های زن را با حفظ استقلال و آزادی وی ترسیم کند. اثبات چنین امری و نقد دیدگاه‌های رقیب موضوعی بود که از یک سو مورد توجه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت و از سوی دیگر از عناوین پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود. این هماهنگی موجب گردید این دو نهاد در یک برنامه مشترک به طراحی نظام حقوق زن به پردازند که در سه عنوان «فلسفه نظام حقوق زن»، «حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن» و «حقوق زن و خانواده» به ثمر نشست. اینک آنچه پیش رو است سومین عنوان از این مجموعه است. این پژوهش توسط جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا دانشیار گروه فقه و حقوق و همکاران وی طی نزدیک به چهار سال به ثمر نشسته است. محقق محترم با احاطه بر مباحث فلسفی حقوق و با استفاده از زبان حقوقی تلاش می‌کند با ترسیم نظام حقوق خانواده در اسلام و تحلیل قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده، مصادیق حقوق و مسئولیت‌های زن را نسبت به خانواده و در خانواده تبیین کند.